หน้าแรกร้อยเกาะแอดเวนเจอร์

โปรแกรมที่น่าสนใจ

กิจกรรมและข่าวประชาสัมพันธ์

ติดต่อสอบถามและการเดินทาง

รายนามผู้พิชิตหมู่เกาะอ่างทอง

ขายเรือคายัค ขายเรือแคนู
กรีนพาวเวอร์ ขายโซลาเซล
ก้าวหน้าดอทคอม แนะนำที่กิน
กรีนเฮาส์ รับสร้างบ้านทั่วไทย
 
 
 

เปิดสอนหลักสูตรขับเรือสปีดโบ๊ท พร้อมสอบรับอนุญาตใบนายท้ายและช่างเครื่อง

บริษัท ร้อยเกาะแอดเวนเจอร์ จำกัด ร่วมกับ บริษัท ทีแอนด์เอส มารีน เซอร์วิส (ประเทศไทย) จำกัด เปิดสอนหลักสูตรขับเรือสปีดโบ๊ทแบบรับรองผล

 

ใช้ระยะเวลาในการเรียน 4 วัน รวม 28 ชั่วโมง โดยแบ่งการสอนเป็น 2 ภาค มีทั้งทฤษฎีและภาคปฏิบัติ ดังนี้

วันที่ 1 ภาคเช้า เรียนทฤษฎี รู้จักอุปกรณ์ภายในเรือ กฎหมายเกี่ยวกับการเดินเรือ , สัญญาณไฟเรือ

วันที่ 1 ภาคบ่าย ฝึกปฏิบัติและเรียนรู้การบังคับเรือ

 

วันที่ 2 ภาคเช้า เรียนทฤษฎี การแก้ปัญหาเรือเบื้องต้นกรณีฉุกเฉิน การดูแลและซ่อมบำรุงเรือ

วันที่ 2 ภาคบ่าย ฝึกปฏิบัติและเรียนรู้การบังคับเรือ การเข้าจอดและเทียบท่า

     
 

วันที่ 3 ภาคเช้า เรียนทฤษฎี การแก้ปัญหาเรือเบื้องต้นกรณีฉุกเฉิน การดูแลและซ่อมบำรุงเรือ

วันที่ 3 ภาคบ่าย ฝึกปฏิบัติการแก้ปัญหาเรือเสียเบื้องต้น

 

วันที่ 4 ภาคเช้า สอบวัดผลภาคทฤษฎี

วันที่ 4 ภาคบ่าย สอบวัดผลภาคปฏิบัติ

ผู้สอบผ่าน จะได้รับใบนายท้าย(ชั้น 2) และใบช่างเครื่อง(ชั้น2)

  เมื่อจบหลักสูตร ผู้เรียนสามารถบังคับเรือ ใช้สัญญาณเรือ ทราบข้อกฎหมายเกี่ยวกับเรือ รวมถึงการดูแลบำรุงรักษาเรืออย่างถูกวิธี ลดอัตราเสี่ยงที่จะทำให้เรือเสียระหว่างการใช้งาน และสามารถแก้ปัญหาเรือเสียเบื้องต้นได้
  ผู้เรียนหลักสูตรขับเรือสปีดโบ๊ท เมื่อจบหลักสูตรจะได้รับประกาศนียบัตรหลักสูตรการขับเรือสปีดโบ๊ท และ รับรองผล สามารถเข้าสอบได้รับใบนายท้าย(ชั้น 2) และใบช่างเครื่อง(ชั้น2) มีสิทธิ์ใช้เรือได้ถูกต้องตามกฎหมาย

คุณสมบัติผู้สมัครเรียนหลักสูตร ขับเรือสปีดโบ๊ท

1 เปิดสอนให้แก่บุคคลทั่วไป ที่มีอายุเกิน 20 ปี เรียนครั้งละ 1-4 คนเท่านั้น สามารถเลือกวันเรียนแบบไม่ต่อเนื่องติดกันได้

2 ผู้เรียนที่มีเรือสปีดโบ๊ทของตัวเอง แนะนำให้ใช้เรือของผู้เรียนเอง เพื่อจะได้เรียนรู้และชำนาญใช้งานได้จริงกับเรือตนเอง

3 หากผู้เรียนไม่มีเรือเป็นของตนเอง สามารถใช้บริการเรือของทางผู้สอนได้

 

สถานที่เรียนหลักสูตรขับเรือสปีดโบ๊ท ที่มีเรือสปีดโบ๊ทให้บริการ

1 บริษัท ทีแอนด์เอส มารีน เซอร์วิส (ประเทศไทย) จำกัด อ.เมือง จ.นนทบุรี
2 บริษัท ร้อยเกาะแอดเวนเจอร์ จำกัด อ.ท่าชนะ จ.สุราษฎร์ธานี

บริการสอนนอกสถานที่ โดยใช้เรือของผู้สมัครเรียน

สนใจสมัครเรียน สามารถติดต่อสอบถามได้ที่ โทร. 084-625-9929

อัตราค่าเรียนหลักสูตรขับเรือสปีดโบ๊ท ใช้เรือสปีดโบ๊ทของผู้เรียนเอง

1 เรียนครั้งละ 1 คน ค่าเรียนคนละ 30,000 บาท

2 เรียนครั้งละ 2 คน ค่าเรียนคนละ 25,000 บาท

3 เรียนครั้งละ 3 คน ค่าเรียนคนละ 22,000 บาท

4 เรียนครั้งละ 4 คน ค่าเรียนคนละ 20,000 บาท

** ราคานี้ ไม่รวมค่าธรรมเนียมสอบและรับใบอนุญาตใบนายท้ายและช่างเครื่อง

อัตราค่าเรียนหลักสูตรขับเรือสปีดโบ๊ท ใช้เรือสปีดโบ๊ทของผู้สอน (รวมค่าประกันอุบัติเหตุ)

1 เรียนครั้งละ 1 คน ค่าเรียนคนละ 50,000 บาท

2 เรียนครั้งละ 2 คน ค่าเรียนคนละ 35,000 บาท

3 เรียนครั้งละ 3 คน ค่าเรียนคนละ 30,000 บาท

4 เรียนครั้งละ 4 คน ค่าเรียนคนละ 28,000 บาท

** ราคานี้ ไม่รวมค่าธรรมเนียมสอบและรับใบอนุญาตใบนายท้ายและช่างเครื่อง

ดูโปรแกรมการท่องเที่ยวที่น่าสนใจ

บริษัท ร้อยเกาะแอดเวนเจอร์ จำกัด
สำนักงานใหญ่ ตั้งอยู่ที่ หาดสำเร็จ  เลขที่ 151/1 ม.5 ต.ท่าชนะ อ.ท่าชนะ จ.สุราษฎร์ธานี 84170
โทรศัพท์ 084-625-9929 , 089-025-9929 , Line ID : roikohadventure

บัญชี บจ. ร้อยเกาะแอดเวนเจอร์ : ธนาคารกรุงเทพ สาขาท่าชนะ บัญชีออมทรัพย์ เลขที่ 450-0-26760-6